Edmarks Rörs historia

David D Edmark startade Edmark & CO 1918 tillsammans med sina tre bröder. Verksamheten bestod då i försäljning av möbler, vilka tillverkades i brödernas snickerifabrik, men även en del järnvaror såldes. 1924 ombildades företaget till aktiebolag, Edmark & CO AB.

Erik Nilsson köpte 1941 hälften av aktiekapitalet i bolaget och tillträdde som VD under 1942. Erik innehade då en rörfirma, Erik Nilssons Rörfima, som han startat 1939. Den sålde han till Edmark & CO i samband med att köpte in sig i detta företag.

1964 beslutade Erik tillsammans med sin bror Arvid Nilsson att starta Edmarks Rör AB. Bolaget skulle ägas till lika delar av dom båda. Aktiekapitalet utgjordes av 500 aktier á 100:-, vilket ännu idag är oförändrat. Rörfirman drevs med framgång tack vare goda medarbetare och bra ledare, Arvid (Erik Nilsson).

Edmarks drev även filialer i Bollnäs och Söderhamn. I Bollnäs basade från början , 1967, Lennart Jonsson och senare även Christer Thalén. Edmarks Rör Söderhamn köptes av Bengt Södergren 1971 och där var Rune Eriksson chef. Men numera ägs företagen av andra, Edmarks Rör Söderhamn såldes 1975 och Bollnäsfilialen 1988. Däremot utökades verksamheten i Edsbyn 1978, en ny fastighet för förtaget samt även lokaler för uthyrning byggdes.

1974 skänkte Erik den största delen av sina aktier i bolaget till sin dotter Ingrid Thalén och även en del till hennes make Christer Thalén. Senare överlät även Arvid sin del till sina barn.

2021 köptes företaget av Jens Johansson och Peter Ring som nu driver företaget vidare.


Öppettider

mån-fre: 07:00-16:00

Hitta hit

Edmarks Rör AB
Långgatan 11
828 32 Edsbyn

Kontakta oss

0271-21000

info@edmarksror.se